Sjøfartsdirektoratets Magasin | A01 Oslo Havn
928
page-template-default,page,page-id-928,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Oslo Havn – porten til Norge

Innen 2030 skal Oslo havn kutte 85 % av klimautslippene. Landstrøm, elektriske ferger og miljørabatter er blant grepene som skal gi bedre klima og Osloluft. På sikt skal havna bli utslippsfri.

Oslo er Norges største gods- og passasjerhavn. Herfra nåes halve Norges befolkning innen tre timer.

Sjøveien er miljøveien

Et viktig klimatiltak er å flytte gods fra vei til sjø. Sjøtransporten mer enn halverer klimautslippene, og fjerner kø fra overfylte veier. En moderne, miljøvennlig  og effektiv havn er derfor viktig for det grønne skiftet. Ett containerskip til Oslo fjerner 400 lastebiler fra veiene.

 Mot en fremtidig nullutslipps havneby

Oslo har som miljøhovedstad i 2019 tatt på seg ledertrøyen i den grønne omstillingen.

  • Oslo Havn spiller en viktig rolle for at byen skal nå sine klimamål.
  • Oslo Havn vil være en foregangshavn for utslippsfrie løsninger.
  • I 2003 lanserte vi verdens første, stillegående, elektriske kraner, som produserer strøm.
  • Utenlandsfergene til Danmark og Tyskland har fått landstrøm.
  • Vi utvikler og tar i bruk smart, grønn teknologi.
  • Oslo Havn gir miljørabatt og økonomisk støtte til miljøtiltak for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører.
  • Vi vil tiltrekke oss de beste kundene som investerer i fremtidens nullutslippsteknologi.
  • Sammen har vi en viktig oppgave – å jobbe for en grønnere fremtid.