Sjøfartsdirektoratets Magasin | A11 Norges Rederiforbund
1207
page-template-default,page,page-id-1207,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Store muligheter i havvind

Ny, fornybar energi må til for å løse fremtidens utfordringer. Men Norge står i fare for å gi fra seg muligheten til å bli best på flytende havvind. Rederiforbundet etterlyser politisk initiativ.

Det er svært uheldig for Norge som energinasjon hvis vi ikke griper muligheten nå, mener administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

– Problemet i dag er at vi ikke har politiske ambisjoner om å utvikle et hjemmemarked. Havvind er en fantastisk mulighet for norsk industri.

Har kompetansen

Solberg trekker frem den tunge kompetansen og kapasiteten på krevende maritime operasjoner som Norge har bygget opp gjennom mer enn 50 år. Den kan brukes til å utvikle og bygge ut vindkraft på havet.

Rederiforbundet har allerede medlemmer som er tungt engasjert i havvindprosjekter, men det er på andre lands sokler. Også industrien på land har viktig kompetanse.

– Vi ser et enormt vindpotensial på norsk sokkel, og der unngår vi arealkonfliktene som oppstår på land, sier Solberg. Han peker på hvordan landbasert vindkraft også trenger store arealer til veier. Det er ikke konfliktfritt til havs heller, men arealkonfliktene er av en helt annen karakter.

Kan ikke vente

– Politisk sett hevdes det at vi må vente til dette er markedsmessig lønnsomt. Dette mener vi er totalt feil tilnærming. Da vil vi ikke være i stand til å utvikle en verdensledende industri. Hvis vi sitter med hendene i fanget og venter, lar vi andre bli ledende på denne teknologien, påpeker Harald Solberg.

Han vil ikke være med på at det er for dyrt å bygge ut havvind:

– Det er ingen som i dag kan slå fast at de vet hvilke kostnader flytende havvind reelt sett har. Alle energikilder trenger en skalafordel for å komme ned i pris. Det var store kostnader med å utvikle vannkraften i sin tid, og det var svært dyrt å utvikle offshore olje og gass. Det sentrale er at dette er en energikilde som vi trenger til nye, grønne løsninger. Da er det uansvarlig å bare si at det er for dyrt, sier Harald Solberg.

Harald Solberg mener at Norge nå har muligheten til å utvikle en næring som kan være svaret på fremtidens utfordringer.