Sjøfartsdirektoratets Magasin | A08 Gasnor
1204
page-template-default,page,page-id-1204,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

LNG nøkkelen til bærekraftige cruiseskip

Det er ikke tvil om at utslipp til luft og sjø fra cruisetrafikken medfører belastninger på våre verdensarvfjorder og sentrale havner. Den eneste realistiske løsningen for å redusere utslipp av NOx, partikler og svovel til luft i våre vakreste naturområder, er et skifte av drivstoff, mener Gasnor.

Bakgrunnen for utsagnet er Stortingets ambisjon om å kreve nullutslipp av alle skip som går inn i verdensarvfjordene fra 2026.

– Det er avgjørende at vi klarer å skille mellom global klimapåvirkning og lokal luftforurensning. Å eliminere utslipp av NOx, svovel og partikler fra dagens cruisetrafikk vil være et effektivt strakstiltak for å lette den lokale miljøbelastningen forårsaket av skipenes energibehov. Per i dag er det få eller ingen som tror at nullutslipp fra store cruiseskip innen 2026 er realistisk, sier Leiv Arne Marhaug.

Aktørene ser at LNG i dag er det overlegent beste lavutslipps- drivstoffet, og rederier som er framtidsrettede satser på LNG-drift. LNG vil redusere NOx-utslipp med opptil 90 prosent og nærmest eliminere utslipp av svovel og partikler til luft. Dessuten er LNG fullt ut kompatibel med Biogass. Moderne cruiseskip med LNG kan på denne måten ikke bare eliminere lokale miljøproblemer og kutte opp til 40 prosent utslipp av klimagasser, men også oppnå enda større klimagevinster gjennom innblanding av Biogass.

Når Havila Kystruten og Hurtigruten blir stilt ovenfor nye og strengere krav til utslipp, velger de LNG i kombinasjon med batterier fordi det er den eneste realistiske løsningen. Det er på høy tid at også våre politikere får en realitetsori- entering og innser at dersom vi skal oppnå store og raske reduksjoner i utslipp av klimagasser og lokal forurensning – nå, og ikke flere tiår frem i tid – er en økt satsing på LNG helt nødvendig.