Sjøfartsdirektoratets Magasin | A07 Inmarsat
1203
page-template-default,page,page-id-1203,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Inmarsats Fleet Data:

Driftsovervåking i sanntid

Med Fleet Data lanserer Inmarsat den første sensor-uavhengige plattformen for sikker IoT-tilgang via dedikert båndbredde. Med Fleet Data kan brukere enkelt koble seg opp og lese av sensordata, få tilgang via sikkert online dashboard, laste ned data og utvikle egne rapporter og analyser.

I følge en rapport fra PWC er behovet for digitalisering stort i en offshore-næring som ble hardt rammet av fallet i oljeprisen i 2014. Selv om en stor del av flåten er tilbake i operasjonell drift, vil digitalisering være nødvendig for å skape optimal effektivitet i en flåte med redusert bemanning og kompetanseflukt fra næringen.

Med Fleet Data kan eiere og skipsmanagere enkelt få tilgang til sanntids nøkkeldata fra sensorer om bord, både på enkeltfartøy og på flåtenivå. Fleet Data, som er utviklet i samarbeid mellom Inmarsat og Danelec Marine, samler data for preprosessering før de lastes opp til en skybasert database utstyrt med et dashboard og et Application Process Interface. Systemet er kompatibelt med både Fleet Xpress og FleetBroadband, og gir store muligheter for driftsoptimalisering fra land.

Stadig strengere regelverk, som blant annet svovelbegrensninger fra 2020 og et over- ordnet mål om å halvere CO2-utslipp fra skipsfarten innen 2050, er med på å drive frem behovet for effektivisering og digital driftsovervåking. Forbruksmonitorering, ruteoptimalisering og fjerndiagnostikk er blant områdene der Fleet Data kan gi effektiviseringsgevinst, og samtidig være et viktig verktøy for å sikre overholdelse av internasjonale regler. En nylig studie foretatt av Inmarsat blant 125 skipseiere viser at 65 prosent av respondentene allerede benytter IoT-baserte løsninger for å overvåke drivstofforbruk. Innen 2023 forventer man at tallet vil nå 100 prosent.

Det største hinderet for effektiv bruk av IoT-baserte tjenester i dag, er forsinkelsen mellom datainnsamling og tilgjengelig- het, sier Inmarsats responder. Med Fleet Data er dette hinderet overvunnet, og data kan aksesseres kontinuerlig. Slik kan Fleet Data, som er delvis utviklet ved Inmarsats kontor i Ålesund, få stor betydning for sikkerhet, bærekraft og effektivitet, for eksempel ved å forhindre likvifaksjon av lasten i tørrbulkskip og redusere drivstofforbruk.

Inmarsat tror at Fleet Data vil bidra til økt bruk av digital overvåking av skip og flåter. Det maritime softwareselskapet NAPA er første aktør ute med å levere applikasjoner basert på Fleet Data-plattformen, men selskapet forventer flere tilbydere i løpet av kort tid.

«Partnerskapet med NAPA og deres applikasjon vil bidra til å overvinne de viktigste utfordringene knyttet til innsamling av fartøydata om bord og sende dem i land for å optimalisere drivstofforbruk», sier Stefano Poli, VP, Business Development i Inmarsat Maritime. «Den vil gjøre det mulig for eiere og operatører å aksessere, kontrollere og analysere sine egne data via NAPAs applikasjon overført via Fleet Data, en sikker plattform som er fullt ut skalerbar til å omfatte hele flåten, på både Fleet Xpress og FleetBroadband.»

Stefano Poli VP,

Business Development, Inmarsat Maritime

Stefano Poli VP,
Business Development, Inmarsat Maritime