Sjøfartsdirektoratets Magasin | A03 Samskip
1199
page-template-default,page,page-id-1199,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Skipets navn er Samskip Endurance. Foto: Ed Van Den Hoek

Samskip – en multimodal logistikkpartner

Med kontorer i Europa, Asia, Amerika og Australia er Samskip en ledende transportør av containere internasjonalt, dog med fokus på det Europeiske kontinent. Miljø og bærekraft står sentralt i det tradisjonsrike transportselskapet.

I Europa tilbyr Samskip multimodale dør-til-dør-løsninger. Med skreddersydde kombinasjoner av sjø-, bil- og togtransport sørger Samskip for at godset blir transportert på beste måte – både når det gjelder sikkerhet, bærekraft og økonomi.

– Vår egen flåte av skip, lektere, jernbanevogner og lastebiler danner grunnstammen i vårt transporttilbud i Europa, sier Are Gråthen, administrerende direktør for Samskip i Norge.

– Med selve lastbæreren (containeren) i fokus tar vi i bruk de transportmidlene som er hensiktsmessige i hvert enkelt tilfelle, sier han. Mens en hastesending kan foregå med lastebil, er båt og tog gode alternativer om fremføringshastigheten er mindre viktig. Heldigvis haster ikke alt alltid.

– Vi søker til enhver tid det beste transportalternativet, basert på kundens behov, sier Gråthen.

– Vårt konsept er å bygge våre tjenester på egen infrastruktur, som vi tilpasser etter behov. Det er vårt fremste konkurransefortrinn, og gir oss frihet til å tilby kundene optimale løsninger, sier han.

Selskapet kan ta på seg transport av all slags gods, så lenge det passer i eller på standardiserte lastebærere, forteller Gråthen.

– Samskip tilbyr mange typer containere, og vi tilpasser selvsagt alltid lastbæreren til varetypen. Vår modell er å få godset inn i standardiserte enheter som kan transporteres sømløst over modalitetene, som et fullverdig og miljøvennlig alternativ til ren lastebiltransport, sier han.

– Vårt fokus er å få mest mulig godstransport over fra vei til tog og sjø. Med stadig større press på veikapasitet og større restriksjoner på veitransport i Europa i årene fremover, er vi trygge på at modellen vil stå seg stadig sterkere, både økonomisk og bærekraftsmessig, sier Gråthen.

Spesialist på kjøl og frys

Helt siden starten på Island har kjøle- og frysetransport av sjømat og fisk vært en av Samskips kjernevirksomheter, og selskapet kan i dag levere ubrutte kjøle- og frysekjeder over hele verden.

– Vi frakter klippfisk til Portugal og Brasil, fiskehoder til Nigeria og makrell til Europa, Kina og Japan. Våre løsninger omfatter kjøle- og frysekjeden, fra lasting av palletert fisk fra lager, via nytt lager og container til lossing på bestemmelsesstedet. I kjeden inngår alt fra opphenting fra lager, til kjøle- og frysecon- tainere og -skip, forteller Gråthen.

– Vi besørger selvsagt at alle krav til kjøling og dokumentasjon blir etterfulgt, legger han til.

Kjøle- og frysetransport skjer med egen tonnasje i Europa, samt gjennom samarbeid med rederier som seiler oversjøisk, og en vertikal der Samskip leverer tjenester utenfor Europa. Med tilgang til et bredt spekter av fartøy, kan Samskip håndtere alle typer last, og kan også stå for lagring og innlasting i container.

– Vi jobber også her i størst mulig grad med enhetslaster, det er det vi er best på, sier Gråthen. Han og Samskip har ambisjoner om å i større grad ta i bruk containere også langs kysten av Nord-Norge, som et alternativ til tradisjonell palle- og stykk- godstransport. I 2017 kjøpte selskapet opp Nor Lines som et ledd i arbeidet med å utvikle den norske kysttransporten.

– Vi tror at fremtiden ligger i containerskip, også i den norske kystfarten lenger Nord. Gjennom tett samarbeid med Kyst- ruten, fryseskip og vårt nettverk av egne kontorer og agenter langs kysten, tilbyr vi kombinasjonsløsninger med stykkgods som promoterer økt containerbasert frakt helt nord til og fra Kirkenes, sier Gråthen.

Mot en utslippsfri fremtid

Gjennom et pågående nybyggingsprogram åpner muligheten seg for ytterligere satsing på miljøvennlig transport. Samskip opererer allerede to LNG-drevne multipurpose skip i drift langs norskekysten, men ambisjonen er å ta skrittet videre til hydrogen og batteridrift.

– Når vi bygger skip, er det med minimum et 20–25-års perspektiv. Målet er helt utslippsfri fremdrift, og slik vi ser det er en kombinasjon av hydrogen og batteri det eneste fullverdige alternativet per i dag, sier Gråthen.

Gjennom sitt miljøengasjement har Samskip, sammen med Kongsberg-gruppen, Wilhelmsen (Massterly), HYON, Kalmar, og konsulentselskapet Flowchange, etablert prosjektet Sea Shuttle. Prosjektet har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge til å utvikle infrastruktur rundt og med utslippsfrie containerskip med autonom containerhåndtering mellom Norge og utlandet.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt som er i oppstartsfasen akkurat nå. Målet er å presentere en businesscase som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ til både bil og dagens fossile skip, sier Gråthen.

– Det er bare et spørsmål om tid før havner og farvann vil kreve utslippsfrie anløp. De som imøtekommer disse kravene vil vinne «kappløpet» – og det akter vi å gjøre, avslutter Gråthen.