Sjøfartsdirektoratets Magasin | A02 UIO
1198
page-template-default,page,page-id-1198,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Nordisk institutt for sjørett:

Følger sjøfartsnæringen tett

Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo er den sentrale tradisjonsbærer for sjørettsfaget i Norden og ett av tre undervisningssteder som tilbyr internasjonal master i sjørett. Instituttet følger utviklingen innen internasjonal sjøfart med argusøyne.

– Sjørett fokuserer på alle rettsområder som om-handler skip og skipsfart, sier professor i sjørett Trond Solvang, og leder av Avdeling for sjørett ved instituttet, som også omfatter Avdeling for petroleums- og energirett og Senter for Europarett.

– I kraft av den rivende teknologiske utviklingen innen skipsfarten er sjøretten et fremtidsorientert studieområde, der økende grad av skipsautomasjon, robotisering og autonome fartøyer vil kunne ha stor overføringsverdi til andre rettsområder, understreker Solvang.

– Å holde seg orientert på sjørettsområdet er av stor betydning, og instituttets virksomhet og forskningsområder beskjeftiger seg med et felt som representerer svært store samfunnsmessige verdier. Området inkluderer folkerettslige regler, EU-rettslige regler, offentlig rett og privatrett knyttet til skipsfarten.

Nordisk institutt for sjørett tilbyr valgemner til studenter på det norske masterprogrammet i juridiske emner. I tillegg tilbyr instituttet, som ett av tre studiesteder internasjonalt, et eget engelskspråklig masterprogram innen sjørett, Maritime Law.

Les mer om NIFS, studietilbud og forskning på https://www.jus.uio.no/nifs/