Sjøfartsdirektoratets Magasin | 13 Regler redder verdensarven
1183
page-template-default,page,page-id-1183,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ALLEREDE I 2022 er det flere av dagens cruiseskip som ikke kan gå inn i Geirangerfjorden og de andre verdensarvfjordene lenger, fordi de ikke klarer nye miljøkrav.

Regler redder verdensarven

Strengere krav til alt fra kloakk til nitrogenoksid skal berge verdensarvfjordene. De første cruiseskipene har allerede lagt om planene og bestemt seg for å gå andre steder på grunn av nye miljøkrav.

Det som er viktig, er at vi ikke har laget et regelverk for cruiseskip. Vi har laget et regelverk for skip, sier Bjørn Pedersen. Han er avdelingsdirektør for regelverk i Sjøfartsdirektoratet.

– Utgangspunktet var trykket fra cruiseskipene, men reglene gjelder skip generelt.

Alvor i verdensarven

Pedersen roser cruisenæringen for å ha skjønt at det er alvor og at miljøproblemene som turisttrafikken fører til i norske verdensarvfjorder, må løses. Verdensarvfjordene, det vil si Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden.

– Med noen få unntak er reglene tilpasset internasjonale krav. Den store forskjellen er at de nye reglene har tilbakevirkende kraft. Reglene for verdensarvfjordene gjelder uansett når båtene er bygd, forteller han.

Utslipp

Konkret handler kravene om avløp, klimagassutslipp og søppelforbrenning.

– Avhengig av størrelsen på skipene forbyr vi utslipp av kloakk, og vi forbyr utslipp av gråvann fra de største skipene. Så har vi nedlagt forbud mot søppelforbrenning om bord på båtene. Vi sier at de største skipene skal ha en miljøplan for hvordan de vil operere i verdensarvfjordene – de skal finne optimal fart og optimal bruk av motorkraft for å holde utslippene på et minimum, sier Pedersen. Den miljøinstruksen kommer til å bli sjekket når skipene kontrolleres.

NOx og svovel

– Så har vi fastsatt en innskjerpingsplan for utslipp av NOx, som du får ved forbren- ning av diesel. Den begynner i 2020. Den siste innstrammingen skjer i 2025, men allerede i 2022 er det flere skip som ikke vil kunne gå inn i verdensarvfjordene. De klarer ikke å holde kravene til utslipp av NOx fordi motorene deres er for gamle, forteller han.

I tillegg kommer kravet om maksimalt 0,1 prosent svovel i drivstoffet og at tungolje må renses i et lukket system som ikke produserer mye røyk.

Skyer over fjorden

– Verdensarvfjordene er terskelfjorder med lite utskifting av vann og ligger mellom fjellene. Vanndamp blir liggende som en sky over fjorden. Vi vil ikke ha menneskeskapte skyer over fjordene. Skip som produserer mye røyk, vil få besøk av oss, varsler Bjørn Pedersen.

Han innrømmer likevel at det er et paradoks at noen av de eldste fergene i Norge går nettopp i verdensarvfjordene. – Samtidig bygger vi ut elektriske ferger. Men det går på økonomi: Det sitter nok et stykke inne hos selskapene å bytte ferge midt i en kontraktsperiode, sier Pedersen.

Verdensarvrådet jubler

Lokalt møtes de nye reglene med jubel.

– Dette er historisk viktig for et bedre miljø i verdensarvfjordene, mener Arne Sandnes, som er leder for verdensarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap og ordfører i Norddal kommune.

– Miljøkartleggingene fra Sjøfartsdirektoratet har avdekket store utslipp fra skip i verdensarvfjordene. Derfor er det helt avgjørende at det innføres nye miljøkrav for å redusere utslippene, sier Sandnes.

Langs hele kysten

Nå skal Sjøfartsdirektoratet vurdere kravene til kloakkutslipp fra skip også langs resten av norskekysten.

– Det kommer endringer i eksisterende regelverk, og de vil bli knyttet opp mot størrelsen på skipene og antall personer om bord, forteller regelverksdirektør Pedersen.

– Så har vi fått i oppdrag å vurdere tilsvarende regelverk som vi har for verdensarvfjordene, også for resten av norsk farvann. Det arbeidet starter nå. Der vil vi gå bredt ut og involvere alle interessenter. Det er viktig for næringen å ta inn over seg at det blir strenge miljøkrav. Ikke bare i fjordene, men i norsk farvann generelt, sier Bjørn Pedersen.

Bjørn Pedersen roser cruisenæringen for å ta miljøproblemene på alvor.