Sjøfartsdirektoratets Magasin | 11 Dette mener partiene
1181
page-template-default,page,page-id-1181,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Dette mener partiene

Vi har stilt alle partiene på Stortinget samme spørsmål: Hva er den viktigste saken innenfor teknologi og miljø for norsk maritim næring? Alle unntatt Rødt – som heller ikke er representert i næringskomitéen, energi- og miljøkomitéen eller transport- og kommunikasjonskomitéen – har svart.

Terje Aasland

Næringspolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

 

Industrieventyr

– Skipsfarten skal kutte store utslipp, både i Norge og i verden, samtidig som vi vil ha mer gods på sjø. Vi har kommet langt med fergene, men må komme lenger på lav- og nullutslippsteknologi for lengre strekninger. Vi må ha en mer aktiv politikk for å sikre at en grønnere skipsfart blir et industrieventyr for Norge og vår verdensledende næring.

Arild Hermstad

Nasjonal talsperson

Miljøpartiet De Grønne

 

Utslippsfrie skip

– Nullutslippsteknologi er framtiden for maritim norsk næring. Bransjen har vist at de kan lage utslippsfrie ferger og fiskebåter – nå må vi ta satsingen deep sea! Vi i De Grønne vil stille utslippskrav til skipsfarten og bidra med risikoavlastning gjennom Enova og en egen garantiordning for nullutslippsfartøy for å gjøre Norge til verdens ledende utslippsfrie sjøfartsnasjon.

Morten Ørsal Johansen

Næringspolitisk talsmann

Fremskrittspartiet

 

Energieffektivisering

– Havet er den viktigste globale handelsåren. Den kan bli mye mer energieffektiv, og utviklingen går riktig vei. Det er viktig å støtte opp under energieffektiviseringen, både innen drivstoff-, skrog- og fremdriftsteknologi, samt størrelse på skipene. Samtidig må man innen visse segmenter, for eksempel bulk, i større grad se på mulighetene som ligger i kombinasjonsskip.

Tom-Christer Nilsen

Stortingsrepresentant, næringskomitéen Høyre

 

Kompetanse

Autonome skip, utslippsfri fremdrift, blokkjedeteknologi, nye materialer, nye styringssystemer, nye IKT-løsninger som effektiviserer havneoperasjoner – det er utfordrende å finne den ene saken. Men i bunn ligger kompetansen i det norske maritime miljøet. Nye fag skal inn og den maritime verdenen endres. Viktigst blir å utvikle, ta vare på og introdusere ny kompetanse og kunnskap.

Kjetil Kjenseth

Leder i energi- og miljøkomiteen

Venstre

Elektrifisering

– Det viktigste er å redusere utslipp, gjennom blant annet elektrifisering av flere fartøykategorier. Det vil også gi muligheter for eksport av ny teknologi. Innen 2021 vil vi ha rundt 70 elektriske eller hybride ferger i norske fjorder. Også supplybåter og hurtiggående passasjerbåter bør bli lav- og nullutslippsfartøy. Derfor vil regjeringen legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart.

Arne Nævra

Stortingsrepresentant, transport- og kommunikasjonskomitéen

Sosialistisk Venstreparti

Nullutslippsteknologi

– Det aller viktigste er å videreutvikle og forsterke den norske, maritime industriens teknologi på nullutslipp fra ulike fartøytyper. Både norske teknologibedrifter, batteriprodusenter, verft og rederier har et enormt potensiale for eksport av løsninger og ferdige produkter. Myndighetene må gi bedre støtte til pilotprosjekter og bruk i Norge.

Geir Pollestad

Leder av næringskomitéen

Senterpartiet

 

Gods over til sjø

– Å få gods over fra vei til sjø. Da trenger vi for eksempel støtteordninger til vareeier som bruker sjøen til en fungerende havnestruktur. Vi må stille krav og ha belønningsordninger for å få båter med lavest mulig utslipp. Maritim næring er i front i miljø- og klimasaken. For alle maritime teknologi-satsinger er det viktig å ha en politikk for å sikre norske rederier og sjøfolk.

Steinar Reiten

Stortingsrepresentant, næringskomitéen

Kristelig Folkeparti

 

Verdensledende

– At næringen får insentivene som tar norsk sjøfart inn i en utslippsfri framtid og gjør den verdensledende med teknologiske løsninger. Kravene til utslippsfri framdriftsteknologi for cruiseskip i verdensarvfjordene, må ligge fast. Dette er et insentiv til å utvikle og kommersialisere hybride, helelektriske og hydrogenbaserte framdriftssystemer og banebrytende nye ideer om skrogdesign.