Sjøfartsdirektoratets Magasin | 09. Sterk økning i fritids- fartøyer registrert i NOR
1180
page-template-default,page,page-id-1180,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Elisabeth Hvaal Lingaas er avdelingsdirektør for Skipsregistrene. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Sterk økning i fritidsfartøyer registrert i NOR

Er du eier av et fritidsfartøy over sju meter? Da har du muligheten til å melde båten inn i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), og bli en del av den norske flåten.

Registrering av fartøy i NOR gir noen fordeler som du ikke kan oppnå på andre måter, forteller Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør for Skipsregistrene. NOR er et såkalt realregister der selve fartøyet og eierskap i fartøyet blir registrert og får rettsvern. Det betyr at du blant annet kan stille fartøyet som sikkerhet for lån, og dermed oppnå gunstigere finansiering, sier Hvaal Lingaas. NOR er det eneste realregisteret for fritidsbåter i Norge, understreker hun.

 

NOR – for fartøyer langs norskekysten

I NOR er alle typer fartøy som trafikkerer norskekysten representert, og omtrent halvparten av registerets ca. 21 300 fartøy er fritidsfartøyer – med en samlet panteverdi på oppunder 918 milliarder kroner. Bare i 2020 ble det registrert pantsettelser for nesten én milliard.

– Veksten i antall registrerte fritidsfartøy de seneste årene viser at båteiere blir mer bevisste på å beskytte sine eierrettigheter, og det har kanskje noe med at fritidsfartøyene blir stadig dyrere, sier Hvaal Lingaas.

– Da blir det vel verdt dokumentasjonskravene og de 3715 kronene det koster å registrere fartøyet.

 

Flere fordeler

Hun uthever også flere andre fordeler ved å registrere båten din i NOR. Alle fartøy som registreres kan få utstedt et gratis Nasjonalitetsbevis, noe som er meget gunstig for en smidigere  innsjekk i  mange havner, særlig dersom du reiser til utlandet, sier Hvaal Lingaas. Her bekreftes det at båten er en del av den norske flåten, hvem som er eier, og det oppgis noen vitale mål. I tillegg mottar alle registrerte fartøy klistremerker av sitt unike radiokallesignal/VHF til å merke båten med. Slik sikres synlighet og enklere radiooppkall, sier hun. De utvendige merkene kommer i tillegg til kravet om varig merking av kjenningssignalet om bord. Det unike nummeret må nemlig også merkes ved hugging, sveising eller annet, og skal ikke kunne fjernes. NOR-registrerte båter er dermed veldig sporbare, også de eldre som ikke er CE-merket.

– Stadig flere får øynene opp for fordelene med å ha sitt fritidsfartøy registrert i NOR. Det er vi glade for, og vi tar det som et tegn på at båteierne ser verdien av registeret, sier Hvaal Lingaas. Hun avrunder med å forklare at for å sikre et korrekt og troverdig register, er Skipsregistrene avhengig av at partene husker å melde fra når båten blir solgt. Fra januar i år ble det innført et lite årsgebyr på 200 kroner som skal være med på å sikre at selger og kjøper husker sin lovpålagte meldeplikt. Det er med på å opprettholde rettssikkerheten for både nåværende som kommende eiere.Omformuler: for både nåværende og kommende eiere.

NOR er et såkalt realregister der selve fartøyet og eierskap i fartøyet blir registrert og får rettsvern.