Sjøfartsdirektoratets Magasin | 09 Digitaliserer for fremtiden
1180
page-template-default,page,page-id-1180,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
I MAI ble det signert kontrakt for direktoratets store satsing på e-tinglysing. Fra venstre: Monika Borge, avd.direktør Skipsregistrene, John Malvin Økland, avd.direktør Administrasjon og prosjektleder Berner Koldal.

Digitaliserer for fremtiden

Med Min side fartøy og heldigital løsning for utstedelse av personlige sertifikater gjør Sjøfartsdirektoratet det stadig enklere for sjøfolk og rederier å samhandle med myndighetene. I tillegg jobbes det nå med e-tinglysing og en egen digital løsning for godkjente foretak.

Sjøfartsdirektoratet er nå helt i innspurten av lanseringen av tjenesten Min side fartøy – en elektronisk samhandlingsplattform der rederier vil få innsyn i informasjon som er registrert på fartøy – inkludert reaksjoner etter inspeksjoner.

– Tidligere måtte disse opplysningene sendes per post eller epost, sier seniorrådgiver Torbein Kvil Gamst i Sjøfartsdirektoratet.

– Nå vil tjenesten være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, noe som legger til rette for både enklere tilgang og mer effektiv saksbehandling, både hos rederi og her i direktoratet, legger han til.

Alt på ett sted

I tillegg til sertifikater og reaksjoner på det enkelte fartøy, vil også ulykker og hendel- ser som er registrert av Sjøfartsdirektoratet vises i tjenesten, som også inneholder en bygg-modul.

– Dialogen mellom næringen og Sjøfarts- direktoratet i forbindelse med nybygg og ombygninger vil foregå på Min side fartøy, og dette vil legge til rette for en effektiv og enkel kommunikasjon i alle ledd, sier Gamst.

– Dessuten kan brukerne abonnere på varsler om utløpsdato for sertifikater, frister for å besvare reaksjoner og for å sende inn dokumentasjon i forbindelse med bygg, sier Gamst.

– Løsningen ble satt i prøvedrift på ny- året, og hvis all testing er vellykket vil den være i ordinær drift fra midten av mai. Reaksjonene fra testbrukerne er så langt meget positive, forteller han.

Vi arbeider også med en visning av status på søknader tilknyttet tilskuddsordningen til sjøfolk i den samme portalen, noe næringen har etterspurt.

– Vi arbeider hele tiden for å forbedre vår service overfor både publikum og næringen, og dette er noe vi prioriterer høyt, sier Gamst.

Automatisk utstedelse

Et annet felt der det pågår aktivt utviklingsarbeid er utstedelse av personlige sertifikater for sjøfolk. Senioringeniør Lise Goa Fagerheim forteller om den planlagte løsningen.

– Vi har igangsatt et prosjekt som tar sikte på å fornye saksbehandlingsprosessen for personlig sertifikat slik at det vil bli mulig med automatisk utstedelse. Realisering av prosjektet vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst hvor blant annet sjøfolk og rederi vil tjene på at sertifikat blir raskere utstedt, slik at sjøfolk er tidligere tilgjengelige for å seile, sier Fagerheim.

– Allerede i dag kan sjøfolk logge seg inn på Min side for å få oversikt over sine sertifikater og bli varslet om utløpsdato, men i fremtiden vil Min side inneholde flere funksjoner, som innsending av søknad, sier hun.

– Målet er at alle kvalifikasjonskrav som vitnemål, kursbevis, sertifikater, helseerklæring og fartstid skal overføres automatisk til vårt system. Ved å få inn data direkte fra kilden vil vi ha tillit til dataene sier hun.

– På den måten vil selve saksbehandlingen kunne foregå automatisk i de sakene der det ikke oppstår behov for manuell saksbehandling. Det blir enklere for kunden, og vi kan konsentrere ressursene om de sakene som krever ekstra behandling, sier Fagerheim.

– Når systemet er i drift, vil sertifikater kunne utstedes automatisk på grunnlag av data som allerede er registrert, legger hun til.

Store datamengder

I dag behandler Sjøfartsdirektoratet ca. 11 000 søknader om sertifikater og 6000 søknader om påtegning årlig. Fagerheim forteller at man venter en topp i 2021, når mange vil ha behov for å fornye sertifikater utstedt i forbindelse med revisjonen av regelverket i 2017.

– De fleste sertifikater har en gyldighetstid på fem år, og vi venter at antall søknader kommer til å ha en stor økning i 2021. Derfor har vi som mål å ha systemet i drift før det, sier Fagerheim.

– På lengre sikt håper vi på å bli i stand til å utstede elektroniske sertifikater som kan erstatte dagens sertifikater, men her må vi avvente regelverksendringer internasjonalt. Dette er et tema i IMO (Internasjonal Maritime Organization), og vil kunne for- enkle prosessen ytterligere, sier hun.

Sjøfartsdirektoratet har også utviklet en nettbasert gebyrkalkulator, som gjør at redere fort kan finne gebyrene knyttet til hvert enkelt fartøy.

97 prosent av bedriftene i næringen mener at vi fremdeles må ha den tradisjonelle, nautiske kompetansen.