Sjøfartsdirektoratets Magasin | 07 Sjøfartsdirektoratet drar utenlands
1178
page-template-default,page,page-id-1178,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Fiskefartøyene «Quo Vadis» (t.v.) og «Rolf Asbjørn» bygget ved Tersan skipsverft i Yalova, Tyrkia.  Foto: Hans-Petter Sandseth

Inspiserer nybygg i utlandet

Den store byggeaktiviteten i utlandet krever tilstedeværelse av norske Sjøfartsmyndigheter. Regionsjef Kjell-Åge Drabløs i Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for inspeksjoner i utlandet. I Tyrkia har direktoratet hatt inspektører fast til stede de siste tre årene.

Per i dag er det over 50 norske nybygg i utlandet med en leveringshorisont frem til 2021. Særlig ferger, fiskebåter og brønnbåter blir i økende grad produsert helt eller delvis ved verft i Tyrkia, Polen, Spania, Romania, Bangladesh og Singapore, sier Drabløs, som altså har ansvaret for de norske inspeksjonene.

– Vi foretar inspeksjoner underveis gjennom hele byggeprosessen, i nært samarbeid med fagavdelingene i Sjøfartsdirektoratet, klasseselskapene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Akkurat nå er for eksempel fire skip under bygging for Havila, som fra 2021 skal operere fire skip på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. To skal bygges i Tyrkia, og to i Spania og ferdigstilles der.

I Tyrkia er aktiviteten så stor at direktoratet har besluttet å ha to inspektører til stede på permanent basis. I Istanbul-området er det over nitti skipsverft, så dette er en kjempeindustri som sysselsetter tusenvis av personer, sier Drabløs.

– Vår erfaring er at kvaliteten på arbeidet er god, og vi ser også at vår tilstedeværelse blir satt pris på. Norge oppfattes som en seriøs og kompetent flaggstat som tar oppgavene på alvor, slår han fast.

Men er ikke aktiviteten utenlands dårlig nytt for norske skipsverft? Det vil han ikke mene noe om, men i mange tilfeller er det nok et kapasitetsspørsmål. Dessuten produseres mange av prosjektene som halvfabrikata. For eksempel kan skroget bygges i Tyrkia, mens fartøyet blir ferdigstilt i Norge. Norske verft ligger i verdenstoppen i kvalitet, og det er i mange tilfeller verftene selv som plasserer oppdragene ute i verden, forteller Drabløs.

– Norske verft og norsk ingeniørkunst er i verdensklasse. Industrien har klart å ri av nedgangen i offshore på en imponerende måte.

Han understreker at Sjøfartsdirektoratet forholder seg helt nøytralt, uansett produksjonssted.

– Vi har en jobb å gjøre, og den blir selvsagt ikke påvirket av hvor produksjonen foregår.

Det viktige for oss er å yte den samme servicen overfor alle byggeprosjekter som skal ha norsk godkjenning. Det er avgjørende for utbygger, rederi og for alle som skal ferdes om bord i disse fartøyene. Vi som driver inspeksjon har et tett samarbeid med direktoratets fagavdelinger, og sammen har vi som mål å tilby et godt og tett samarbeid til fordel for alle parter, sier han.

KJELL-ÅGE DRABLØS
Seksjonssjef, Ålesund
Norske verft og norsk ingeniørkunst er i verdensklasse.