Sjøfartsdirektoratets Magasin | 06 Verdens første autonome skiper under bygging
1177
page-template-default,page,page-id-1177,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Yara Birkealand vil bli verdens første autonome skip.

Verdens første autonome skip er under bygging

– Vi er godt i gang med bygging av skroget, og ferdigstillelsen ved Vard i Brevik vil starte i høst, sier Peter Due, EVP Strategic Partnerships i Yara Birkeland, og en av arkitektene bak Yara Birkeland-konseptet.

Det elektrisk drevne containerskipet skal settes i drift våren 2020, og vil betjene strekningene mellom Yaras fabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipningsterminalene i Brevik og Larvik. Totalt vil skipet erstatte 40 000 vogntogturer årlig på strek- ningen, og det med en brøkdel av energibru- ken. Skipet vil drives av en batteripakke på 7 MWh, og marsjfarten på 6 knop medfører et effektbehov på bare 110 kW ved full last – tilsvarende en motor på 140 hester.

– Det blir først en bemannet fase for deretter å gå over i autonom drift innen utgangen av 2022. På én tur vil skipet ha kapasitet til å frakte 120 kontainere fra Herøya til Larvik med samme energibruk som 1,5 containere på bil, sier Due.

– I tillegg kommer nullutslippsteknologi og ikke minst frigjøring av veikapasitet. Dette er definitivt et miljøprosjekt i særklasse, sier han.

Bygges i Romania og Norge

I skrivende stund er skroget under bygging i Romania, og i høst vil det slepes til Vard i Brevik, bare et steinkast unna Yaras anlegg på Herøya for ferdigstillelse og utrustning. Autonomi-teknologien er utviklet og skal leveres av Kongsberg Maritime.

– Dette blir virkelig et eksempel på kortreist teknologi, sier Due, som er glad for at kontraktene endte i Norge.

– Det er klart det er fantastisk flott, og det demonstrerer styrken i det norske maritime klusteret. Vi lette etter de beste leverandørene og fant dem i Norge, sier han. Også designet er norsk, levert av Marin Teknikk i Gursken på Sunnmøre,  thrustere produseres av Brunvoll i Molde og kraner og straddle carriere leveres av finske Kalmar, som er ledende på lasthåndteringsutstyr.

Ikke bare skip

Selv om skipet er den delen av prosjektet som har fått mest oppmerksomhet, er Yara Birkeland i virkeligheten et utslippsfritt ende-til-ende logistikksystem, poengterer Due. Lasting av containere, transport til kai på Herøya og lasting om bord i fartøyet vil skje autonomt.

– Etter at containerne er fylt inne i fabrikken, vil de transporteres av autonome portalkraner til kaia, der en automatisk kran vil sørge for lasting av skipet. Seilingene vil foregå året rundt, og skipet vil være fullstendig autonomt, inkludert fortøyning, sier Due.

– Det gjør at prosjektet er omfattet av tre forskjellige regulatoriske domener: EUs maskindirektiv når det gjelder krana, Vegtrafikkloven når gjelder transport med straddle carrier, og til sist sjøloven for skipet, legger han til.

Gir honnør til Sjøfatsdirektoratet

I skrivende stund er regelverket for autonom skipsdrift ikke på plass, og Yara Birkeland vil måtte operere med dispensasjoner. Due kan ikke få fullrost samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket i arbeidet med å tilrettelegge for prosjektet.

– Vi innså tidlig at vi ville være avhengige av et tett samarbeid med myndighetene, og tok kontakt med både Sjøfartsdirektoratet og Kystverket på et tidlig tidspunkt i prosessen. Det har resultert i et tett og godt samarbeid, og vi jobber med mitigerende tiltak for å møte myndighetskravene, sier Due.

– Og det er stor internasjonal interesse for denne samarbeidsformen, legger han til.

Japan, Canada, EU og USA er blant lan- dene som er svært interesserte i å vite mer om dette. Vi er kommet langt når det gjelder samarbeid mellom private aktører og det offentlige, og mange land ser til Norge, slår han fast.

Er blitt AS

Den internasjonale interessen stopper ikke ved de gode samarbeidsprosessene. Teknologien vekker oppsikt, og Yara har etablert selskapet Yara Birkeland AS for å kommersialisere og selge løsninger basert på konseptet.

– Visjonen er å implementere den innovative teknologien i Yara Birkeland for å bidra til nullutslippssamfunnet, sier Due. Gründerne i selskapet er Bjørn Tore Orvik, mannens om fikk ideen til Yara Birkeland, og Peter Due. Han er glad for at Enova har støttet prosjektet med 133 millioner kroner.

– Det er krevende å være first mover, men dette er en viktig del av en utslippsfri fremtid. Prosjektet er støttet av ENOVA med 133 millioner kroner og er en viktig bidragsyter til å få realisert prosjektet. Interessen internasjonalt er veldig sterk, og per i dag opplever jeg at dette prosjektet fronter Norge som teknologinasjon internasjonalt, sier Due, som selv har et anselig antall reisedøgn årlig i arbeidet med å spre det glade budskapet.

Økonomi og bærekraft går hånd i hånd, og private aktører begynner å legge større og større vekt på dette når de foretar in- vesteringer. I mange sammenhenger stiller de langt høyere krav enn myndighetene. Dette er en global trend i næringslivet, forteller Peter Due i Yara Birkeland.

David Medhaug i Sjøfartsdirektoratet.
Visjonen er å implementere den innovative teknologien i Yara Birkeland.