Sjøfartsdirektoratets Magasin | 06. Helt nødvendig for norsk sjøfart
1177
page-template-default,page,page-id-1177,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
JOHN MALVIN ØKLAND
Avdelingsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Helt nødvendig for norsk sjøfart

I 2021 skal hele 2,4 milliarder kroner utbetales via Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Det er Sjøfartsdirektoratet som forvalter denne viktige ordningen, forteller avdelingsdirektør for avdeling administrasjon, John Malvin Økland.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs er et næringspolitisk virkemiddel som skal legge til rette for maritim virksomhet. Gjennom å gi tilskudd til rederier som sysselsetter norske sjøfolk, skal ordningen bidra til å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs, samt bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land.

Gjennom ordningen kan rederiene søke Sjøfartsdirektoratet om et tilskudd tilsvarende hele eller deler av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Størrelsen på tilskuddene skipene kan motta, avhenger av type skip, og om skipet er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Videre må rederiene oppfylle visse krav for å motta tilskudd, blant annet om å ha opplæringsstilinger på skipene.

– Ordningen ble innført i 1993/1994. Bakgrunnen var økende konkurranse fra skip registrert i tredjeland og en betydelig reduksjon i sysselsetting av norske sjøfolk, sier Økland. Ordningen ble lovfestet i 2017, etter å ha blitt utvidet flere ganger.

– Ordningen bidrar til å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs, og den bidrar til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land, sier Økland.

– Den har bidratt sterkt til at Norge har vekst i NIS/NOR-flåten og i antall norske sjøfolk, noe som må tolkes som et klart tegn på at ordningen fungerer etter hensikten, sier han.

Uten tilskuddsordningen vil sannsynligvis færre rederier velge å lære opp norsk personell, men heller konsentrere seg om å lære opp mannskap fra land med lavere lønnskostnader.

– Et bortfall av opplæringsstillinger for norske sjøfolk under utdanning vil etter hvert føre til at langt færre velger maritime fag, og over tid vil tilbudet av norske sjøfolk derfor også bli langt mindre. Derfor er tilskuddsordningen viktig både for antall fartøy i norsk register og i forhold til antall norske sjøfolk, sier Økland.

Fakta:

Ordningen er utformet som åtte ulike tilskuddsmodeller med ulike vilkår og virkeområder:

 

  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på petroleumsskip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på passasjerskip i utenriksfart i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes
  • tilskudd for arbeidstakere på seilskip i NOR
  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på lasteskip i utenriksfart i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på konstruksjonsskip i NIS