Sjøfartsdirektoratets Magasin | 01 Leder – Torbjørn Røe Isaksen
1172
page-template-default,page,page-id-1172,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
K

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:

Norge – en ledende havnasjon

For å sikre at Norge også i fremtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi ha en konkurransedyktig maritim næring som evner å omstille seg.

Noen av våre mest innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer har sitt utspring i vår bosetting langs kysten og er basert på bruk av havet. Den maritime næringen er en av de største i landet, med 85 000 ansatte og hele 20  000 yrkesaktive sjøfolk.  I maritim næring ble det skapt verdier for 135 mrd kroner i 2017.

Maritim næring er svært viktig for Norge, og vi skal arbeide for en fortsatt konkurransedyktig maritim næring og norske sjøfolk i årene som kommer. Målt i flåteverdi er den norskkontrollerte flåten verdens femte største. Vi har verdensledende kompetanse og teknologi for miljøvennlige løsninger innenfor skipsfart. Dette vil være et konkurransefortrinn, ikke minst i lys av at EU og andre store økonomier tar grep for å redusere utslipp. Norsk næring tar utfordringen på alvor og kan vise til utviklingen av verdens første gassdrevne ferge, verdens første elektriske ferge, elektronisk sjark og hurtigbåt, første utslippsfrie røkterbåt til oppdrett og verdens første autonome lasteskip. Innen 2021 vil vi ha rundt 70 elektriske eller hybride ferger i fergesamband langs kysten. Det er over en tredjedel av landets bilferger.

Det er sterk internasjonal konkurranse innen skipsbygging, og Norge er ett av få høykostnadsland som fortsatt bygger skip. Regjeringen bidrar til å gjøre norske verft og utstyrsleverandører mer konkurransedyktige. Siden 2017 har Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) kunnet gi långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge. Det kan gis garanti for lån til investeringer i for eksempel produksjonsanlegg, maskiner og utstyr. I 2018 ble det opprettet et nytt treårig finansieringstilbud for skip i GIEK og Eksportkreditt Norge. Det er nå mulig å få lån og garantier for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, som for eksempel fiskebåter, ferger, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy.

I disse dager legger regjeringen fram sin oppdaterte havstrategi. I strategien identifiserer vi tre områder som blir stadig viktigere i regjeringens satsing på hav: Kompetanse og digitalisering; regional og lokal verdiskaping og; klima og grønn skipsfart.  På det siste området har vi en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

Vi vil fortsette å stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, og legge til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor. Jeg ser frem til spennende og inspirerende dager under vår viktigste møteplass for maritim næring – Nor-Shipping 2019.

Vi har verdensledende kompetanse og teknologi for miljøvennlige løsninger innenfor skipsfart.